Nyob rau hauv cov kev tshwm sim ntawm ib wildfire thaum muaj xwm ceev, tus feem feem tub ceevxwm yog lub koom haum ua hauj lwm kom evacuations (nws tseem tsis tau qhov hluav taws kub department! Tsuav yog lub luag hauj lwm txuag cov neeg thiab cov cuab yeej). Ib tsam lawv rau evacuations twb tau muab tso rau hauv qhov chaw rau Butte County kom tej evacuations tshwm sim ntse thiab muaj kev ruaj ntseg zoo.

Tsam tus tsam zoo li cas?

Ib tsam yog ib feem ntawm lub nroog designated ua ib tug uas cov layout thiab pejxeem ua rau ib tug zoo tagnrho thiab orderly evacuation scenario.

Vim li cas tseem ceeb ua luaj rau kuv paub kuv tsam?

Koj yuav nrhiav tau koj tsam los mus hauv koj lub zip code ntawm no:

Nyeem koj tus naj npawb tsam

Saib peb cov digits ntawm koj evacuation Zone ID mus nrhiav koj tus naj npawb.

Piv txwv

Kos Npe Rau Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Kub Ntxhov

Code Red notifications yuav alert koj mus wildfire ntshai heev txawm thiab lwm yam teeb meem thaum muaj xwm ceev txais nyob rau hauv lub nroog Butte County. Alerts tuaj txog li ntawv nyeem lus, ces koj yuav tau txais lawv tam sim ntawd.