Tej zaum, nyeem ntawv tsis txaus.

Cov yeeb yaj duab ntawm nplooj ntawv no muab ib qho tseem ceeb visual piv txwv ua ke nrog tej cov ntaub ntawv tseem ceeb tshaj plaws uas koj mam nrhiav tau rau lub website no.

Saib cov yeeb yaj duab nrog koj tsev neeg—tshwj xeeb tshaj yog cov menyuam.

Nws yuav pab kom lawv nug cov lus nug tseem ceeb thiab pab kom lawv to taub tias sawv daws nyob hauv tsev neeg plays ib lub luag hauj lwm nyob rau hauv hluav taws kub kev ruaj ntseg.

npaj txhij.

Koj yuav tsum tau npaj txhij. Yuav tsum paub cov yooj yim rau yuav npaj rau ib wildfire thaum muaj xwm ceev.

txheej.

Kawm txog muab ua ke ib wildfire nkaus npaj.

Mus.

Koj yuav tsum tau tawm hauv kev ruaj ntseg zoo thaum wildfire los.