Thaum koj yuav tsum khiav tawm, nws tseem ceeb heev uas yuav tsum paub qhov twg mus. Siv cov kev mus los mus nrhiav kev qhia hauv qab no mus nrhiav kev evacuation Map rau koj lub zos los yog lub zos. Sau nws thiab memorize cov evacuation tseem khiav muaj. Nco ntsoov kom muaj daim ntawv qhia no nyob rau hauv koj lub hnab Go-Bag, thiab xyaum ntau yam tseem khiav ob peb zaug ib xyoo ces koj nyob nraum paub nrog lawv. Nco ntsoov, koj txoj kev uas lawv yuav raug sim vim hluav taws los yog khib nyiab, ces npaj ua raws li lwm txoj kev tseem khiav los yog ib ntus tshiab raws li dictated los ntawm cov neeg ua hauj lwm evacuation.

Tiam sis County Disaster Npaj Ua Ntej