Yuav ua li cas ua ib lub zej zog Firewise zej zog

Tsis txhob cia li hluav taws kub-safe; Ua "Firewise" Koj paub: Lub teb chaws hluav taws kub tiv thaiv association muaj ib qhov kev pab cuam hu ua Firewise USA®, uas pab cov zej zog ua pom tau hais tias hluav taws kub hluav taws kub. Lub zej zog hluav taws kub yuav muaj ntawv pov thawj yog hais tias ib tug thawj coj hauv lub zej zos uas sau tawm ib txoj kev soj ntsuam thiab npaj thiab xa daim ntawv thov, tsis hais [...]