Tips for Having Fire-safe Summer Fun

Enjoy the warm weather while keeping our community safe Remember when we talked about how to avoid starting winter fires during the holidays? Well, it’s time to move our discussion into the hot weather of summer and take a look at how to say fire-safe while enjoying your favorite seasonal activities. Check out these tips […]

Nws yog lub caij ntuj sov! Tau koj cov teeb meem dawb Caij Nyoog Checklist

Nyob rau hauv lub nroog Butte County, peb twb hnov wildfire ntau zaus ntawm lub xyoo--lig lub caij nplooj zeeg, nruab nrab ntawm lub caij ntuj sov, thiab txawm nyob rau lub caij ntuj no. Vim peb yeej tsis paub thaum muaj xwm ceev tej zaum yuav tuaj, nws tseem ceeb heev uas yuav tau khaws koj lub tsev npaj xyoo-kab.  Pab koj tsev neeg tau npaj rau lub caij ntuj sov tom ntej, peb twb tsim ib lub caij ntuj sov DAWB [...]